Zákon č. 75/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Platnosť od 09.04.2020
Účinnosť od 09.04.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.04.2020 Aktuálne znenie