Nariadenie vlády č. 71/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky

Platnosť od 08.04.2020
Účinnosť od 08.04.2020 do27.05.2020
Zrušený 133/2020 Z. z.