Nariadenie vlády č. 70/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

(v znení č. 261/2020 Z. z., 100/2021 Z. z.)

Platnosť od 08.04.2020
Účinnosť od 01.04.2021

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2021 100/2021 Z. z. Aktuálne znenie
29.09.2020 - 31.03.2021 261/2020 Z. z.
08.04.2020 - 28.09.2020

Pôvodný predpis

08.04.2020