Nariadenie vlády č. 70/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

Platnosť od 08.04.2020
Účinnosť od 08.04.2020

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.04.2020 Aktuálne znenie