Zákon č. 69/2020 Z. z.Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 125/2020 Z. z., 158/2020 Z. z.)

Platnosť od 06.04.2020
Účinnosť od 18.06.2020