Uznesenie č. 64/2020 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.

Platnosť od 28.03.2020
Účinnosť od 28.03.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.03.2020 Aktuálne znenie