Zákon č. 62/2020 Z. z.Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 27.03.2020
Účinnosť od 19.01.2021