Vyhláška č. 51/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.03.2020
Účinnosť od 01.04.2020

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2020 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

20.03.2020