Vyhláška č. 449/2020 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní

Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021