Nariadenie vlády č. 428/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 291/2020 Z. z.

Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 30.12.2020 do20.05.2021
Zrušený 182/2021 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.12.2020 - 20.05.2021

Pôvodný predpis

30.12.2020