Opatrenie č. 413/2020 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu

Platnosť od 23.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021