Opatrenie č. 383/2020 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

Platnosť od 17.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

OBSAH