Opatrenie č. 382/2020 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku

Platnosť od 17.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

17.12.2020