Zákon č. 372/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Platnosť od 16.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2020 okrem bodov 1 až 3 a 6 až 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.