Zákon č. 365/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 12.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021