Oznámenie č. 355/2020 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 24. novembra 2020 č. 4/2020, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre úvery na bývanie

Platnosť od 10.12.2020
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Pôvodný predpis

10.12.2020