Zákon č. 349/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.12.2020
Účinnosť od 09.12.2020