Zákon č. 344/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Platnosť od 02.12.2020
Účinnosť od 01.07.2021
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem bodov 1 až 17, 19, 20, 22 až 24, 26, 27, 29 až 37, 39, 40, 42, 46 až 49, § 85kj ods. 6 v bode 52 a prílohy č. 6 bodov 23 a 24 v bode 54, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2021 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2021 - 30.06.2021

Pôvodný predpis

02.12.2020