Zákon č. 337/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 27.11.2020
Účinnosť od 01.12.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2020 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

27.11.2020