Zákon č. 322/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.11.2020
Účinnosť od 20.11.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.11.2020 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

20.11.2020