Zákon č. 296/2020 Z. z.Zákon o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 29.10.2020
Účinnosť od 31.10.2020 do31.12.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. októbra 2020 okrem čl. V bodu 12, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2021, a čl. V bodu 13, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.