Oznámenie č. 293/2020 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. októbra 2020 č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí

Platnosť od 27.10.2020
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2020.

Pôvodný predpis

27.10.2020