Zákon č. 280/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.10.2020
Účinnosť od 01.01.2021 (za 29 dní)