Zákon č. 275/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 281/2020 Z. z.)

Platnosť od 08.10.2020
Účinnosť od 01.01.2021 (za 1 mesiac)