Vyhláška č. 265/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru

Platnosť od 29.09.2020
Účinnosť od 01.10.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2020 Aktuálne znenie