Nariadenie vlády č. 261/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

Platnosť od 28.09.2020
Účinnosť od 29.09.2020

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.09.2020 Aktuálne znenie