Zákon č. 258/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Platnosť od 23.09.2020
Účinnosť od 23.09.2020