Oznámenie č. 256/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švédskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií a Protokolu k nej

Platnosť od 23.09.2020
Účinnosť od 23.09.2020
Redakčná poznámka

Dňom ukončenia platnosti dohody, t. j. 1. augusta 2020, sa zároveň prestal uplatňovať aj článok 11 ods. 3.