Oznámenie č. 256/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švédskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií a Protokolu k nej

Platnosť od 23.09.2020
Účinnosť od 23.09.2020
Redakčná poznámka

Dňom ukončenia platnosti dohody, t. j. 1. augusta 2020, sa zároveň prestal uplatňovať aj článok 11 ods. 3.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.09.2020 Aktuálne znenie