Oznámenie č. 252/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Platnosť od 11.09.2020
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudli platnosť 1. júla 2020. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2020.

Pôvodný predpis

11.09.2020