Oznámenie č. 251/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Správnej rady Európskej patentovej organizácie

Platnosť od 11.09.2020
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobudlo platnosť 1. júna 2020. Pre Slovenskú republiku nadobudlo platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júna 2020.