Vyhláška č. 250/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov

Platnosť od 11.09.2020
Účinnosť od 15.09.2020

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.09.2020 Aktuálne znenie