Zákon č. 243/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.09.2020
Účinnosť od 09.09.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.09.2020 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

09.09.2020