Zákon č. 242/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.09.2020
Účinnosť od 09.09.2020 do31.01.2022 (za 13 dní)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2022 452/2021 Z. z.(nepriamo)
09.09.2020 - 31.01.2022 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

09.09.2020