Zákon č. 241/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 08.09.2020
Účinnosť od 08.09.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.09.2020 Aktuálne znenie