Opatrenie č. 174/2020 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Platnosť od 24.06.2020
Účinnosť od 01.07.2020

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2020 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

24.06.2020