Nariadenie vlády č. 172/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Platnosť od 24.06.2020
Účinnosť od 24.06.2020

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.06.2020 Aktuálne znenie