Nariadenie vlády č. 170/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

Platnosť od 24.06.2020
Účinnosť od 01.07.2020