Nariadenie vlády č. 167/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok

Platnosť od 23.06.2020
Účinnosť od 23.06.2020 do25.05.2021 (za 13 dní)
Zrušený 362/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 165/2020 Z. z. vložil do § 145 zákona č. 362/2011 Z. z. nový bod 8, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 167/2020 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.06.2020 - 25.05.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

23.06.2020