Zákon č. 156/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

Platnosť od 17.06.2020
Účinnosť od 17.06.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.06.2020 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

17.06.2020