Zákon č. 149/2020 Z. z.Zákon o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 11.06.2020
Účinnosť od 11.06.2020