Zákon č. 149/2020 Z. z.Zákon o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 11.06.2020
Účinnosť od 11.06.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.06.2020 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

11.06.2020