Opatrenie č. 140/2020 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa

Platnosť od 01.06.2020
Účinnosť od 01.01.2021

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.06.2020