Nariadenie vlády č. 137/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Platnosť od 30.05.2020
Účinnosť od 30.05.2020

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.05.2020 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.05.2020