Zákon č. 136/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z.

Platnosť od 29.05.2020
Účinnosť od 29.05.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.05.2020 Aktuálne znenie