Nariadenie vlády č. 131/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Platnosť od 22.05.2020
Účinnosť od 26.02.2021

OBSAH