Nariadenie vlády č. 131/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

(v znení č. 172/2020 Z. z.)

Platnosť od 22.05.2020
Účinnosť od 24.06.2020

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.06.2020 172/2020 Z. z. Aktuálne znenie
22.05.2020 - 23.06.2020