Zákon č. 129/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Platnosť od 21.05.2020
Účinnosť od 21.05.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.05.2020 Aktuálne znenie