Zákon č. 126/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 21.05.2020
Účinnosť od 21.05.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.05.2020 Aktuálne znenie