Oznámenie č. 122/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (zbrane, ktorých primárnym účinkom je spôsobiť poranenie úlomkami nezistiteľnými röntgenovými lúčmi v ľudskom tele

Platnosť od 20.05.2020
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku 19. júna 2020

OBSAH