Zákon č. 120/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.05.2020
Účinnosť od 20.05.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.05.2020 Aktuálne znenie