Oznámenie č. 12/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor)

Platnosť od 24.01.2020
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudli platnosť 1. apríla 2019. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2019.